امروز: چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧


  چاپ        ارسال به دوست

اطلاعيه تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان نهايي در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ دوره دكتری «PhD» نيمه‌متمركز سال 1396 دانشگاه لرستان

ضمن آرزوی توفيق براي داوطلبان گرامي پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی‌ دوره دكتری «PhD» نيمه‌متمركز سال 1396 و با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در سنگرهای علم و ايمان، پاسدارانی شايسته برای حفاظت از حريم اين ديار و تداوم‌‌بخش‌ دستآوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ باشند، بدين‌وسيله تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان در دانشگاه لرستان و  مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ به‌شرح ذیل به اطلاع می رسد:

تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان: 

الف- ثبت نام غیر حضوری:

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع دکتری تخصصی سال 97-96 دانشگاه لرستان می‌رساند که ثبت نام غیر حضوری این عزیزان بصورت اینترنتی از طریق سامانه http://golestan.lu.ac.ir  (فقط با مرورگر IE) در روزهای شنبه مورخ 23/10/1396 لغایت دوشنبه مورخ 25/10/1396انجام خواهد گرفت. جهت مشاهده ثبت نام الکترونیکی به قسمت راهنمای سیستم در سامانه مذکور مراجعهنمایید.  
توجه:

انجام ثبت نام الکترونیکی به منزله پذیرش دانشجو نبوده و ثبت‌نام قطعی پذیرفته‌شدگان پس از تحویل مدارک در زمان مقرر و تأیید اطلاعات توسط مدیریت امور آموزشی دانشگاه خواهد بود.  

ب- ثبت نام  حضوری:

 پذیرفته شدگان میبایست با در دست داشتن پرینت انجام پذیرش غیرحضوری جهت ثبت نام قطعی، مدارک ثبت نامی خود را شخصاً در روزهای یکشنبه  24/10/1396 و دوشنبه 25/10/1396ارائه نمایند.

مکان ثبت نام:

کیلومتر 5  جاده تهران دانشگاه لرستان- ساختمان دانشکده د امپزشکی–اداره کل امور آموزشی طبقه همکف

  مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌

1-  اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1

پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2

آن‌دسته از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام 16/09/95 لغايت 22/09/95) دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند و مي‌بايست تا تاريخ 31/06/96 فارغ‌التحصيل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌0) تا (20)تا تاريخ 31/06/95 (و يا حداكثر تا تاريخ 30/11/95)توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحه 40 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و يا مندرج در صفحه 96 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي) درج و پس از تأييد مسئول ذيربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.

تبصره 3

دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي‌بايست حائز شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/05/92 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 03/09/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره‌هاي معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته‌ شده‌اند، در شمول اين مصوبه قرار مي‌گيرند.

تبصره 4

براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 26/08/94 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 26/05/94براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

2-   اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3-   شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4-  ارائه مدركي كه‌وضعيت ‌نظام‌وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396 مشخص‌ كند. (براي‌ برادران‌)

5-  پذيرفته‌شدگاني كه درمقابل سهميه قبولي آنهاعنوان "رزمنده" درج شده و ارگان آنها وزارت جهاد كشاورزي است، لازم است معرفي نامه رسمي از وزارت جهاد كشاورزي با مهر و امضاء مدير كل امور اداري را ارائه نمايند. معرفي‌نامه‌هاي مذكور لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397 از طريق ارگان ذيربط براي هر يك از پذيرفته‌شدگان مذكور به آن مؤسسه آموزش عالي تحويل گردد، در غير اينصورت براي نيمسال اول سال تحصيلي آينده از آنان ثبت‌نام به عمل نمي‌آيد.

6-  پذيرفته‌شدگاني كه درمقابل سهميه قبولي آنهاعنوان " رزمنده" درج شده و ارگان آنها سازمان بسيج مستضعفين مي‌باشد، ملزم هستند پس از ثبت‌نام در دانشگاه مربوط، با ‌همراه داشتن اصل گواهي حضور در جبهه صادره توسط سپاه استان به تاريخ جديد (سال جاري) و نامه تأييديه تحصيلي معاونت آموزشي دانشگاه مربوط (با قيد سال قبولي، مقطع و رشته تحصيلي) به معاونت سرمايه انساني سازمان بسيج مستضعفين واقع در تهران، بزرگراه بسيج مستضعفين، روبروي اتوبان شهيد محلاتي (آهنگ) مراجعه و فرم تأييديه نهايي سهميه خود را دريافت نمايند

7-  داوطلباني كه بااستفاده از سهميه ايثارگران (بنيادشهيدوامورايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

8-  ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده ازامتياز ويژه مربيان "رسمي- قطعي" و يا "رسمي- آزمايشي" وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد.

د- تذكرات‌ مهم

1-  حضورشخصپذيرفتهبرايثبت‌نامالزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2-  به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه به ادرس www.lu.ac.ir مطالعه نمايند.

3-   در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي باطل شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

4-  به اطلاع داوطلبان آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1396 مي‌رساند كه مطابق ضوابط پذيرفته‌شدگان نهايي دوره‌هاي روزانه در آزمون دكتري سال 1396حتي در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولي، مجاز به شركت و انتخاب رشته در دوره‌هاي روزانه آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1397 نخواهند بود.

5-  به دانشجويان دوره دكتري تخصصي به غير از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت نمي‌پذيرد

6-  آن‌ دسته‌از داوطلباني‌ كه ‌قبلاًدر رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون دكتري«Ph.D» سال 1396 قرار گرفته و به عنوان پذيرفته شده اعلام شده اند، چنانچه در رديف پذيرفته شدگان نهايي اين مرحله نيز قرار گرفته‌اند، قبولي قبلي آنان «كان‌لم‌يكن» تلقي گرديده و مطابق ضوابط مي‌بايست در كدرشته قبولي جديد ثبت‌نام نموده و ادامه تحصيل نمايند و هيچگونه تقاضايي بعد از اعلام نتايج پذيرفته نخواهد شد.


مدیریت امور آموزشی دانشگاه لرستان١٢:٢٤ - چهارشنبه ٢٠ دی ١٣٩٦    /    شماره : ٣٨٢٢    /    تعداد نمایش : ٢٨٧٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

تمامی حقوق برای دانشگاه لرستان محفوظ می باشد.طراحی و پشتیبانی: واحد فناوری اطلاعات