06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

امروز

اخبار طرح و برنامه

نشست مدیران برنامه و بودجه دانشگاه های منطقه پنج کشور

************************************

نشست تبادل تجربیات و اطلاعات در رابطه با بودجه ریزی برمبنای عملکرد و موضوعات مالی دانشگاهها، با مشارکت و ارتباط ویدئو کنفرانسی مدیران و کارشناسان بودجه ریزی و آمار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در صبح روز یکشنبه 12 آبان ماه 1398 در محل سالن جلسات حوزه  ریاست دانشگاه لرستان به ریاست دکترحمیدرضا جمالی؛ مدیربودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری دانشگاه لرستان برگزار گردید.