Ar En

معرفي رئیس اداره اعتبارات وتعهدات

نام و نام خانوادگي: شهاب حسینی

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد حسابداري

پست الكترونيك: -

تلفن تماس: 033120098-066     داخلي 9

فكس: 33120118-066

_______________________________________________________

 

شرح وظايف اداره اعتبارات وتعهدات

    صدور به موقع درخواست وجه پيگيري در وصول آنها از خزانه.
•    تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزينه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي.
    تامين اعتبار مخارجي كه مورد تشخيص مقام مجاز خرج قرار گرفته در حدود اعتبارات مصوب
       تخصيص يافته.
    تهيه گزارشهاي بودجه اي لازم به مدیر امور مالی جهت اعمال مديريت صحيح بر كنترل بودجه.
    تطبيق اقلام مندرج در دفتر اعتبارات جاري و اختصاصي و ساير منابع و رديفهاي عمومي با دفاتر
        معين هزينه اداره دفتر داري و تنظيم حسابها و كشف مغايرتهاي موجود و پي گيري در رفع آنها.
    همكاري لازم در تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سالانه با اداره دفتر داري و تنظيم حسابها.