بيمه عمر و حادثه سال 93

ليست اسامي كاركنان شاغل تحت پوشش بيمه عمر و حادثه سال 93 در پايين صفحه قابل دريافت مي باشد . لازم به ذكر است حق بيمه سالانه هر نفر 517/500ريال مي باشد كه مطابق با آيين نامه اعضاي هيات علمي و آيين نامه اعضاي غير هيات علمي تماما توسط دستگاه پرداخت مي شود .

۱۳۹۳/۰۷/۳۰ - ۰۰:۰۰
۲۹۷ بازدید