هیات مدیره

2

امیر جعفری کمالوند

رئیس هیات مدیره مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
13

دکترامیر پازوکی

عضو هیات مدیره مدرک تحصیلی دکترای تخصصی کانه آرایی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
1-6

هبت اله افخمی

عضو هیات مدیره مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد نهج البلاغه تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
82

حمیدرضا جمالی خرم آبادی

عضو هیات مدیره مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ریاضی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
1-5

نوش آفرین سراجی

نایب رئیس هیات مدیره مدرک تحصیلی کارشناسی تربیت بدنی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
9

افشین مرادی فرد

بازرس مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تربیت بدنی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳