آیین نامه ها

دانلود فایل ضمیمه
موادمرتبط با حوزه آموزش عالی کشور درقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
اندازه فایل : 578.6 KB
آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه لرستان-مصوب هیات امنای مورخ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
اندازه فایل : 3.2 MB
برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
اندازه فایل : 2.8 MB
قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
اندازه فایل : 660.8 KB
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور
اندازه فایل : 158.3 KB