شرح وظایف

شرح وظایف ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی

  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی های بلندمدت و کوتاه مدت برای رسیدگی به امورمعیشتی و رفاهی اعضای هیات علمی و ارائه پیشنهادی اصولی مبتنی بر کارشناسی برای طرح در هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.
  • سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در جهت تامین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی برای اعضای هیات علمی با اولویت مسکن ، زمین ، خودرو ، کامپیوتر و ....
  • برنامه ریزی در جهت تامین منابع مالی و تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری در پروژه های سودده ، متناسب با شأن اعضای هیات علمی.
  • برنامه‌ریزی در جهت نظم و سامان دادن به تعاونی های موجود اعضای هیات علمی و سیاست گذاری درباره تشکیل تعاونی های جدید.
  • برنامه‌ریزی در جهت ایجاد تسهیلات لازم نظیر فوق برنامه های فرهنگی ، ورزشی ،‌ سفرهای زیارتی ، علمی سیاحتی.