قوانین و آیین نامه ها

دانلود فایل ضمیمه
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اندازه فایل : 2.4 MB
آیین نامه تشکیلات
اندازه فایل : 1.3 MB
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
اندازه فایل : 3.2 MB
آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
اندازه فایل : 11.8 MB
چارچوب اصلاح ساختاری بودجه
اندازه فایل : 1.6 MB
دستور العمل محاسبه هزینه تمام شده فعالیتها
اندازه فایل : 2.3 MB
دستورالعمل جامع تکمیل فرمهای بودجه فصیلی
اندازه فایل : 297.8 KB