اطلاعیه

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی

 اعضا محترم هیئت علمی می توانند از این به بعد جهت دریافت فرم های ضمانت نامه اداری به قسمت معاونت پشتیبانی - ستاد رفاهی مراجعه نموده و پس پر نمودن فرم ها جهت تائیدبه مدیر مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

ستاد رفاهی دانشگاه


۱۳۹۴/۰۶/۰۴ - ۰۰:۰۰
۲۴۷۶ بازدید