06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩

امروز

کارکنان

 

رضا بهاری

معاون مدیر بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی : r_bahari_56@yahoo.com

مدارک تحصیلی : لیسانس آمار  -  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

***********************

 


مرتضی  قربانی

رئیس گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

پست الکترونیک: Ghorbani.m@lu.ac.ir

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی


***********************فرهاد بیرانوند

رئیس گروه تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی : beiranvand59@yahoo.com

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کشاورزی

 

 

***********************

 

وحیده  بیرانوند

رئیس گروه بودجه، آمار و اطلاعات

پست الکترونیکی : beiranvand_va@yahoo.com

مدرک تحصیلی : لیسانس کامپیوتر

 

***********************

بهارک  ایزدی

کارشناس گروه تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی : izadi.baharak@yahoo.com

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت بازرگانی