06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٩

امروز

نمایش اخبار طرح و برنامهمعارفه دکتر حسن نایب زاده به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان/ تقدیر از دکتر محمد جعفری
معارفه دکتر حسن نایب زاده به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان/ تقدیر از دکتر محمد جعفری
دکتر حسن نایب زاده، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان به عنوان سرپرست جدید معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان منصوب گردید.
 ١٣:٣٠ - 1399/07/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان
برگزاری کارگاه پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان
کارگاه پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان، برگزار شد.
 ٠٠:٣٩ - 1398/09/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست بودجه و موضوعات مالی دانشگاهها و تبادل تجربیات با روش ویدئو کنفرانس
نشست بودجه و موضوعات مالی دانشگاهها و تبادل تجربیات با روش ویدئو کنفرانس
شست تبادل تجربیات و اطلاعات در رابطه با بودجه زیری و موضوعات مالی دانشگاهها، با مشارکت و ارتباط ویدئو کنفرانسی مدیران و کارشناسان بودجه ریزی و آمار دانشگاههای مختلف کشور، برگزار شد.
 ٠٠:٢٣ - 1398/09/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست مدیران برنامه و بودجه دانشگاه های منطقه پنج کشور
نشست مدیران برنامه و بودجه دانشگاه های منطقه پنج کشور
 ٠٩:٢٩ - 1397/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>