06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٩

امروز

رئیس گروه بودجه، آمار و اطلاعات

 

وحیده  بیرانوند

رئیس گروه بودجه، آمار و اطلاعات

پست الکترونیکی : beiranvand_va@yahoo.com

مدرک تحصیلی : لیسانس کامپیوتر